Permisos de publicació per a la fotografia, adreça web personal i curriculum complet

Als apartats anteriors s'explica com es poden configurar els camps des d'UIBdigital. Però per a que siguin visibles s'ha de donar permisos de publicació.

Per donar permisos de publicació heu d’anar a l’opció Preferències>Dades Personals>Publicació i indicar els camps que voleu que surtin a la fitxa. Per exemple, en el cas de l'adreça web heu de marcar la casella corresponent i desar els canvis:

Publicar adreça web

El mateix es faria amb la resta de camps