Manual de configuració de camps a la fitxa de contacte de PDI

Les fitxes de contacte del PDI contenen informació sobre:

  • Dades personals i un formulari de contacte.
  • Horari d’atenció de l’alumnat.
  • Assignatures que imparteix.
  • Grups de recerca als quals participa i el tipus de membre.

Aquestes fitxes són accessibles des de la informació acadèmica (pàgines d’estudis) i institucional (estructura de la UIB) del web. El PDI pot editar i configurar part d'aquesta informació, tal com es descriu  a continuació.

Camps configurables des del GREC

Currículum breu

Per publicar a la vostra fitxa web institucional un currículum breu heu d’afegir una entrada de text a l’apartat de curricul@GREC anomenat “Texts del Currículum”, amb el valor “Perfil (Fitxa web institucional)” al camp “Tipus de text”. Pensau que aquest text no es publica immediatament. Primer heu de trametre el vostre currículum a la institució i han de transcórrer un màxim de 24 hores per veure-ho finalment reflectit a la vostra fitxa.

Teniu en compte també que, encara que l’aplicació indica que la longitud màxima del text és de 4000 caràcters, els caràcters efectius que es poden introduir són aproximadament 3600, ja que hi ha caràcters no visibles que indiquen estils, paràgrafs, etc.

Si introduïu text provenint d’un document Word us aconsellam que ho aferreu i després esborreu el format, ja que això evitarà problemes de format que facin que el text també excedeixi la longitud màxima.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos al correu electrònic grecarrobauib.es o a l'Oficina de Suport a la Recerca.

 

Camps configurables des d'UIBdigital

Fotografia

La fotografia que surt a la fitxa de contacte és la mateixa que teniu a UIBdigital. A continuació s'explica com es pot canviar la que teniu. Per a què surti a la fitxa, és necessari que doneu permís de publicació des d'UIBdigital.

Actualitzar la fotografia

Per afegir la fotografia heu d’anar a UIBdigital a l’opció Preferències>Dades Personals>Identificatives i clicar sobre el botó "Foto identificativa":

Editar dades identificatives

 

Dins la finestra "Editar" heu de clicar sobre el botó "Navega", seleccionar la nova fotografia i desar els canvis:

Afegir fotografia

Adreça web personal

També podeu afegir una adreça web personal. Per això des d'UIBdigital heu de:

  1. Afegir l’adreça web personal
  2. Donar permisos de publicació

Afegir l’adreça web del currículum

Per afegir l’adreça de la pàgina web on està publicat el currículum heu d’anar a UIBdigital a l’opció Preferències>Dades Personals>Professionals i clicar sobre el botó "Edita":

Editar dades professionals

 

Dins la finestra "Editar" heu d’emplenar el camp "Adreça web" amb l’adreça de la pàgina web i desar els canvis:

Editar adreça web

Si no s'ha fet abans s'ha de donar permís de publicació. Consultau el darrer element d'aquest apartat per saber com s'ha de fer.

Currículum complet

Per afegir el currículum complet, aquest ha d'estar publicat a la web i accessible per a tothom, ja sigui des d'algun repositori de la UIB o alguna altra web visible per a qualsevol usuari. És preferible que el currículum estigui en format pdf, per a facilitar la seva descàrrega i visualització.

Per afegir-lo, des d'UIBdigital heu de:

  1. Afegir l’adreça del currículum.
  2. Donar permisos de publicació.

Afegir l’adreça del currículum

Per afegir l’adreça del document amb el currículum complet heu d’anar a UIBdigital a l’opció Preferències>Dades Personals>Professionals i clicar sobre el botó "Edita":

Editar dades professionals

 

Dins la finestra "Editar" heu d’emplenar el camp "Currículum web" amb l’adreça del document i desar els canvis:

Editar currículum web

Si no s'ha fet abans s'ha de donar permisos de publicació. Consultau el darrer element d'aquest apartat per saber com s'ha de fer.

Permisos de publicació per a la fotografia, adreça web personal i curriculum complet

Als apartats anteriors s'explica com es poden configurar els camps des d'UIBdigital. Però per a que siguin visibles s'ha de donar permisos de publicació.

Per donar permisos de publicació heu d’anar a l’opció Preferències>Dades Personals>Publicació i indicar els camps que voleu que surtin a la fitxa. Per exemple, en el cas de l'adreça web heu de marcar la casella corresponent i desar els canvis:

Publicar adreça web

El mateix es faria amb la resta de camps

 

Les fitxes es generen cada vespre, per tant els canvis no es veuran al web fins que no es realitzi el procés de generació.

Per a qualsevol dubte o aclaració, contactau amb l'Oficina Web.