Mapes de google

A les pàgines del web es pot incloure un mapa de Google i posicionar punts d'informació sobre ells, tal com es pot veure a les pàgines relacionades més avall.

Passes per incloure un mapa de Google

Per fer-ho tant sols s'ha d'afegir el component PC_GoogleMap a la pàgina a on es vulgui que surti.

Les propietats que es poden configurar són:

 • Latitud
 • Longitud
 • Zoom
 • Amplada de la finestra que conté el mapa. Nombre de píxels. Exemple: 300px
 • Alçada de la finestra que conté el mapa. Nombre de píxels. Exemple: 200px
 • Continguts. Permet seleccionar una llista de continguts que seran les referències del mapa.
 • Coordenades. Permet situar el mapa en un punt determinat.
 • UrlMapaKML: Url del mapa KML (opcional)
 • Tipus. Es pot triar el tipus de mapa que es vol mostra:
  • Mapa
  • Satèl·lit
  • Híbrid
  • Terreny
 • Mostra llistat, permet mostrar o no una llista amb els títols dels continguts afegits a la propietat "Continguts". Els seus valors possibles són:
  • No
  • Si, sobre el mapa
  • Si, davall el mapa

Punts d'informació sobre el mapa

Sobre el mapa de Google es poden ubicar punts d'informació a determinades posicions sobre el mapa (a les pàgines relacionades hi ha alguns exemples). Les passes per fer-ho són:

 1. Dins l'eina de continguts, crear un contingut tipus UIB_PAGINA, per cada punt d'informació que es vulgui mostrar.
 2. Amb l'eina d'estructura:
  • Modificar el paràmetre "Continguts" del  component del mapa de Google (explicat més amunt). Dins aquest s'han de seleccionar tots els UIB_PAGINA que contenen la informació que es vol posar com a referència.
  • Col·locar els punts de referència al lloc del mapa que es vol destacar. Si es coneixen exactament les coordenades a on es vol posar el punt es pot fer posant aquesta informació al paràmetre "Coordenades" del component.

 

Altres pàgines relacionades