Incloure els darrers missatges del Twitter

Existeix la possibilitat d'incloure els darrers missatges del Twitter:

missatges twitter

Les passes per incloure els darrers missatges del twitter són:

 1. Generar el widget a la pàgina de twitter  i guardar el data-widget-id (per exemple, data-widget-id="337889526062129152") i el nom de l'usuari (el camp que comença per @<nom_usuari>) que trobareu al codi html que es genera quan es crea el widget.
 2. Afegir el component PC_Twitter a la pàgina a on es vol mostrar. Les propietats d'aquest component són:
  • UserName Twitter, aquí es posarà el nom de l'usuari del qual es volen mostrar els missatges (el valor que hi ha després del @ descrit a l'apartat 1).
  • Configuració Twitter. S'haurà de posar el data-widget-id que s'ha obtingut al punt 1.
  • Alçada (px)
  • Ocultar capçalera
  • Oculta peu

 

Altres pàgines relacionades: