Manual de configuració de camps a la fitxa de contacte de PDI

Les pàgines personals del PDI contenen informació sobre:

  • Dades personals.
  • Un formulari de contacte.
  • Horari d’atenció a l’alumnat. S'obté de les sessions que hi ha definides dins UIBdigital/Docència i investigació/Tutories/assignatures.
  • Assignatures que imparteix i que ha impartit (Acadèmic).
  • Grups de recerca en els quals participa i tipus de membre i especialitats segons la codificació UNESCO (GREC).
  • Enllaç a bases de dades bibliogràfiques i d'investigació.
  • Localització del despatx i telèfon.
  • Dades sobre direcció de tèsis.

Aquestes fitxes són accessibles des de la informació acadèmica (pàgines d’estudis) i institucional (estructura de la UIB) del web. El PDI pot editar i configurar part d'aquesta informació, tal com es descriu a continuació.

Si necessitau alguna sessió formativa pràctica sobre les opcions de personalització de la vostra pàgina web personal institucional ho podeu sol·licitar mitjançant el formulari enllaçat.

Subapartats