Afegir seccions a la fitxa de PDI

Què puc fer?

A la fitxa de professors, hi ha tres seccions per defecte amb els apartats següents:

 1. Currículum
  • Currículum breu
  • Currículum complet
 2. Docència
  • Horari de tutoria
  • Assignatures impartides
 3. Recerca
  • Grups de recerca al qual estau adscrit/a

Les seccions i els apartats indicats es generen a partir de la informació ja existent a les diferents fonts d’informació (GREC, AGORA, UIBdigital).

A més de les seccions i els apartats anteriors, cada professor pot modificar la seva fitxa personal de tres maneres:

 1. Crear seccions noves (a la imatge d'exemple podeu veure que s’ha creat la secció Publicacions)
 2. Crear apartats nous dins cada secció
 3. Afegir informació sobre xarxes socials

Als exemples, podreu veure pàgines personals amb apartats personalitzats i informació sobre xarxes socials.

Com ho puc fer?

Per editar els camps de la fitxa de PDI, disposau d’un espai propi al Portal PAS-PDI.

Podeu arribar a aquest espai amb l’opció “Continguts pàgina personal” del menú Administració del Portal PDI.

adminstracio>pagina personal

Seleccionant aquesta opció, accedireu a l’espai per a gestionar la vostra pàgina personal:

 Apartats fitza personal: editar i generar

En aquest punt heu d'anar a la "Edició de la fitxa personal". Una vegada hagueu clicat a sobre l'apartat entrareu a l'espai de gestió de continguts:

 Espai d'edició de continguts

Per afegir un nou apartat, clicau a sobre el símbol "+". Les seccions i els apartats que es vulguin incloure a la fitxa s’han de crear amb un Contingut_Fitxa, i se’n poden crear tants com apartats es vulgui tenir. Per incloure la informació dels perfils de xarxes socials s’ha de crear un Perfil_Web_Social, i és suficient tenir-ne un.

Contingut_Fitxa

Per crear un nou subapartat, heu d’emprar el tipus de contingut Contingut_Fitxa, que apareix sota l’apartat Afegeix.

 Afegir/Contingut_fitxa

Els camps que inclou són:

 • Title (obligatori): aquest serà el títol del contingut. És un camp obligatori i serà el que aparegui al menú de navegació.
   
 • Secció: permet triar una secció entre les predeterminades, que són Currículum, Docència i Recerca. Si es deixa l’opció per defecte, -- Nova secció, es crearà el contingut a l’apartat que s’indiqui al següent camp, l’anomenat Nova Secció.
   
 • Nova Secció: permet indicar el nom de la secció sota la qual es crearà el contingut. S’ha de tenir en compte:

  • Si es vol que el contingut es creï a Currículum, Docència o Recerca, no s’ha d’emprar aquest camp. S’ha de triar aquesta opció al camp "Secció", i aquest queda en blanc.
    
  • Aquest camp no crea una nova secció, només n'indica el nom. Per tant, si es vol tenir més d’un contingut en una secció (no predeterminada) s’ha de posar exactament el mateix nom a aquest camp dins els continguts.
   Per exemple, si es volgués incloure dos continguts: "Articles en revistes" i "Publicacions en congressos", dins un apartat anomenat ‘Publicacions’, el camp Secció hauria de tenir el valor ‘—Nova secció’ i el camp Nova secció hauria de tenir el valor Publicacions en tots dos continguts (alerta amb els espais en blanc al final del nom).

   contingut fitxa>nova secció contingut fitxa>nova secció 2

   Amb les dades de l'exemple anterior el resultat seria:
   fitxa>nova secció resultat   
  • Contingut (obligatori): aquest camp permet editar el cos del contingut. 
Important. Quan vulgueu copiar la informació a partir del Word convé utilitzar el botó ( ), o el text sense format ( ) quan sigui d'altres aplicacions, per evitar que s'inclogui format que afecti la correcta visualització de la informació.

Una vegada editats els camps, es poden publicar o desar com a esborrany, i es guardarà el que hàgiu editat, però això no serà visible. Aquestes opcions les trobareu disponibles a la part dreta dels camps d’edició.

En cas de publicar-ho, els canvis no es veuran fins que no es generi la fitxa. Aquesta es generarà periòdicament cada vespre o bé es podrà generar amb el botó "Sol·licita generació" que apareix a la secció "Previsualitzador del perfil".

Publica

 

Currículum breu

Si no teniu accés al curricul@GREC podeu crear un apartat per publicar el vostre  currículum breu. Per què sigui detectat com a tal, s'ha de cumplir:

 • El títol de l'apartat hauria de ser Currículum breu o Currículum breve o Brief CV, segons l'idioma.
 • S'ha d'escollir la secció predeterrminada "Currículum"
 • Al contingut posareu el currículum

 Contingut pel currículum breu

Al vídeo enllaçat podeu veure un exemple de com fer-ho.

Ordenació

Per defecte les seccions i els apartats es mostraran ordenats alfabèticament. Si voleu un ordre en concret, heu de posar un nombre per indicar l’ordre, seguit d'un espai. Aquest nombre no sortirà, només servirà per ordenar. Aquestes seccions sempre aniran després de les seccions i els apartats fixos.

A l’exemple anterior, si voleu que "Altres" vagi després de "Publicacions", quan escriviu el nom de la secció posareu “1 Publicacions” per a cada apartat d’aquesta secció i “2 Altres” per a la següent secció.

Camps multiidioma

Es poden editar els continguts de la fitxa en català, castellà i anglès. Quan s’edita la fitxa, l’opció d’idioma que apareix per defecte és el català.

Una vegada s’ha editat i desat o publicat la fitxa en l’idioma per defecte, es poden editar els continguts en els altres dos idiomes. Si entrau al contingut, us apareixerà el botó amb una bandera amb l'idioma seleccionat, si clicau a sobre podreu triar quin idioma voleu editar.

camp multiidioma 2

Us apareixerà una finestra de traducció amb els textos en l’idioma per defecte, per poder-los traduir. La bandera que apareixerà serà la del idioma que estau editant.

Una vegada editada la informació, podeu desar-la com a esborrany o publicar-la. En el primer cas, no s’inclourà a la fitxa fins que no la publiqueu.

En cas de voler-la publicar, els canvis no es veuran fins que es generi la fitxa. Aquesta es generarà periòdicament cada vespre o bé es podrà generar amb el botó "Sol·licita generació" que apareix a la secció "Previsualitzador del perfil". 

Finalment, una vegada desada la traducció, des del botó de la bandera amb l'idioma seleccionat, podreu consultar i editar la traducció concreta.

 

Perfil_Web_Social

Per definir la informació dels vostres perfils a les xarxes socials heu d’emprar el tipus de contingut Perfil_Web_Social, que apareix a l’apartat Afegeix. Recordau que, en aquest cas, és suficient tenir un contingut d’aquests tipus per poder definir tots els vostres perfils socials.

perfil web social 1

La informació dels perfils que es pot incloure és:

 • Pàgina web personal
 • Twitter: nom d’usuari de Twitter
 • Facebook: nom d’usuari de Facebook
 • Google Academic: codi a Google Academic
 • SSRN: identificador a SSRN
 • ORN: identificador a ORCID
 • Academia
 • ResearchGate
 • Canal YouTube
 • ResearcherID
 • IDEAS/RePEc

perfil web social 2

Heu de tenir en compte que en aquests camps només heu d’introduir els codis/noms d’usuari corresponents a cada xarxa social. L'adreça que permetrà d’accedir-hi es construeix automàticament.

Si trobau alguna xarxa social, podeu contactar amb l'Oficina Web.

Previsualitzar i generar la fitxa

Una vegada heu fet els canvis i afegit noves opcions, podreu veure com queda el menú i així detectar errades en els noms o l'ordenació.

Per poder accedir:

 1. Heu de tornar a l'espai per gestionar la vostra pàgina personal:
  Anar a la pàgina personal
  A on podreu veure les dues opcions disponibles:
  Apartats fitza personal: editar i generar
 2.  Escolliu l'opció "Previsualització de la fitxa":
  Previsualització del perfil

En aquesta mateixa secció també podreu actualitzar la fitxa amb els camps que hàgiu introduït al Portal amb el botó "Sol·licita generació". Aquesta generació només afectarà la informació introduïda aquí. La informació obtinguda de les altres fonts s'actualitzarà al vespre.

Exemples