Escoltar

Creació d'un lloc web a la UIB usant Infoglue

Als capítols anteriors s’ha intentat fer una guia d’usuari de com es poden fer les coses usant l’eina InfoGlue. Aquest capítol està orientat a explicar les particularitats que s’han definit per a crear llocs web amb la imatge corporativa de la UIB usant l’eina:

  • Els tipus de contingut definits
  • Les plantilles de presentació
  • Els components que poden usar per a fer les pàgines del lloc web

Subapartats