Escoltar

Mapes d'imatges

Un mapa d'imatge és una imatge en la qual hi ha determinades zones (àrees) que són enllaços.

Els mapes d'imatge han de tenir una alternativa textual. Al gestor de continguts, el text alternatiu del mapa d'imatge és definirà a la pròpia imatge (camp obligatori "Text alternatiu").

Hi ha dos tipus de mapes d'imatge:

  • Mapes d'imatge de client: tota la informació necessària està continguda dins la pàgina i per tant, el navegador és capaç de realitzar l'acció definida damunt una zona determinada.
  • Mapes d'imatge de servidor: el navegador envia la posició del ratolí al servidor i és aquest qui avalua i realitza l'acció de la zona en concret.

Mapes d'imatge de client

Els mapes d'imatge de client han de dur una alternativa textual per a cada regió activa que tenguin definida (atribut "alt" de l'element àrea). Aquesta alternativa textual ha de descriure la funcionalitat de la regió, és a dir, el destí dels enllaços.

A l'editor de continguts d'InfoGlue es pot especificar aquesta alternativa textual mitjançant el camp "Text alternatiu" que apareix a la finestra "Editor de zones interactives" quan es defineix cada una de les zones. A més, com cada zona és un enllaç, si es tria l'opció que aquest obri una nova finestra, s'ha d'indicar aquest fet afegint el text "Obri en nova finestra" (o un de similar) al camp "Títol consultiu".

mapa imatge campus 

Mapes d'imatge de servidor

No s'han d'emprar mapes d'imatge del servidor, però si no es pogués fer d'altra forma, s'han de donar enllaços redundants per a cada àrea activa del mapa; aquests enllaços han d'aparèixer el més a prop possible del mapa.

Altres pàgines relacionades