Escoltar

Galería d'imatges a la dreta de la pàgina

Resultat d'aquest component

A la columna de la dreta es pot incloure una galeria d'imatges a partir d'una llista d'imatges o d'una carpeta que contengui continguts tipus UIB_imatge. El resultat és una capça que pot incloure un títol o no, que mostra la seqüència d'imatges escollides per l'editor:

Galeria fotogràfica

Com es pot veure a la imatge inclou uns controls que permeten passar la imatge una a una, o bé es poden anar visualitzant de manera automàtica.

Pases per crear una galeria d'imatges a la dreta

Les passes per crear una galeria d'imatges a la dreta d'una pàgina són:

  1. Crear continguts tipus UIB_Imatge per a cada imatge que es vulgui mostrar.
  2. Afegir el component PC_Galeria_Dreta a la pàgina principal (tercera columna).

Afegir el component el component PC_Galeria_Dreta

Per a incloure la galeria d'imatges a la pàgina, aquesta haurà d'estar definida com "menu-contingut-menu", que es pot modificar amb les propietats de la pàgina. Després s’ha de situar sobre la part dreta de la pàgina principal i s’ha de pitjar amb el botó dret del ratolí per a afegir un component, a la qual s’escollirà el repositori UIB_NUCLI i sortirà la llista de components que es poden afegir. En aquest cas serà PC_Galeria_Dreta.

Les propietats d'aquest component són:

  • Títol: títol de la galeria d'imatges
  • Mostra títol (Si/No): indica si s'ha de mostrar o no el títol indicat a la propietat anterior
  • Bucle Infinit (Si/No): indica si les imatges s'han de mostrar una vegada (No) o s'han de 
  • Llista d'imatges: camp per introduir la llista d'imatges que s'han de mostrar i amb l'ordre que es mostraran
  • Carpeta: camp per introduir una carpeta que conté les imatges que es volen mostrar