Escoltar

Adjuntar arxius al formulari

Per incloure arxius a l'enviament d'un formulari processat s'han de fer les següents passes:

  1. Editar el codi font del cos del contigut que conté el formulari, situar-se al lloc a on es vol afegir el camp i introduir el codi HTML per ficar camps de formulari de tipus "file", com el següent exemple:
    <label for="c_010_file1">Fitxer a pujar (tipus PDF)</label>
    <input type="file" name="c_010_file1" id="c_010_file1"/>
    
    A on el valors dels camps for, name i id han de tenir el mateix valor i començar per "c_" com a qualsevol camp de formulari.
  2. Indicar en el formulari al camp Tipus de fitxers a pujar ("contentTypesFile") el tipus d'arxiu que es permetran, tots els fitxers pujats han de ser del mateix tipus: tots de tipus Word, tots de tipus PDFs, tots de tipus Excel o tots de tipus Imatge.

Una vegada que un usuari s'empleni un formulari, els arxius associats, segons el tipus de resultat assignat, quedaran adjunts en el correu d'enviament, o bé, quedaran emmagatzemats dins dels continguts de resultats.

S'ha de tenir en compte la mida màxima que pot tenir un correu electrònic. No convé que la mida de tots els adjunts superi els 10MB.

Exemple de formulari

Formulari d'exemple de la visualització dels camps de tipus fitxer