Escoltar

Llista de notÝcies a la part central de la pÓgina

Una vegada s’ha definit un arxiu de notícies tal i com s’explica a l’apartat anterior, es pot crear una pàgina amb una llista de notícies. Aquest tipus de pàgina habitualment serà una pàgina principal del lloc web.

Per a fer una llista de notícies a una pàgina s’ha de pitjar el botó dret del ratolí per a afegir un nou component. Sortirà una finestra de diàleg, a la qual s’escollirà el repositori UIB_NUCLI i sortirà la llista de components que es poden afegir. D’entre els components s’escollirà PC_Llistat_Noticies que és el component per a crear la llista de notícies.

Propietats PC_Llistat_Noticies

Apareixerà una finestra de diàleg a la qual s’hauran d’entrar els següents paràmetres:

 • Titol llistat. Serà el títol de la pàgina amb la llista de notícies
 • Notícies. Llista de notícies que apareixeran. Quan es pitja sobre el camp d’aquesta propietat s’obre una finestra de diàleg amb els continguts definits. Se seleccionarà la carpeta dins l'eina de continguts que conté l’arxiu de notícies i s’escollirà cada una de les notícies clicant sobre el botó “Afegeix”(Add). Una vegada s’hagi creat la llista es desarà i es tornarà a la finestra de propietats del component. Es poden ordenar segons convengui. Si aquest camp té tantes notícies com l'indicat al paràmetre "Nombre d'ítems", el següent (Carpeta) no es tendrà en compte.
 • Carpeta d'arxiu. Carpeta on estan les notícies que es volen llistar. Les notícies sortiran ordenades per data d'esdeveniment (si el camp s'ha emplenat) i després per data de publicació.
 • Nombre ítems. Nombre màxim de resums de notícies que es visualitzaran
 • Pàgina detall. S'hi indicarà la pàgina dins l'eina d'estructura de l’arxiu que conté les notícies.
 • ShowImage. Permet indicar si les notícies, al llistat, aniran acompanyades d'una imatge. Si la notícia no tengués una imatge associada, en surt una per defecte.
 • Forma imatges. Permet visualitzar les imatges amb les mateixes dimensions i forma que té la imatge orginal, retallar en forma de cercle o en forma de quadrat.
 • Mostra subtítol. Permet visualitzar o no el subtítol de les notícies.
 • Destacar?. Permet indicar si es vol o no destacar les notícies de la darrera setmana. Aquestes notícies sortiran amb el text en negreta. Per defecte, no es destacan.
 • Imatge destacada.
 • Altres links. Permet definir una llista d'enllaços (continguts UIB_LinkURL) que apareixerà sota la llista de notícies. Exemple: el llistat d'actualitat de la pàgina principal de la UIB té aquesta llista d'enllaços.
 • Títol visible. Indica si el títol del llistat serà visible o no.
 • Continguts relacionats via UIB_Pagina. Permet indicar els continguts a mostrar a partir d'un contingut UIB_Pagina. És útil per compartir una llista de continguts entre diferents components.
 • Filtre. Filtrar notícies per a diferents categories.
 • Data visible. Indica si la data de la notícia serà visible o no.
 • Més notícies visible. Habilita deshabilita l'enllaç que va a l'arxiu de notícies
 • Text de -Més notícies-. El text que apareixerà a l'enllaç que dur a la resta de notícies. Si no es defineix, aquest text serà 'Actualitat'.

 

Altres pÓgines relacionades