Escoltar

Pestanyes amb continguts tipus UIB_PAGINA

Aquesta és la forma més senzilla de crear un menu de pestanyes.

Les passes que cal seguir per fer pestanyes amb continguts tipus UIB_PAGINA són:

  1. Crear els continguts del tipus UIB_Pagina que s'han mostrar a cada una de les pestanyes que surten al menú. El títol del contingut serà el que sortirà com etiqueta de la pestanya.
  2. Crear el contingut del tipus UIB_Menu_Pestanyes
  3. Afegir el component PC_Pestanyes a la pàgina on ha d'aparèixer

 

Crear el contingut tipus UIB_Menu_Pestanyes

Amb l'eina de continguts s'haurà de crear un contingut del tipus UIB_Menu_pestanyes. Aquest tipus de contingut té els següents camps:

  • Continguts: conté les relacions a cada un dels continguts que sortirà a cada pestanya
  • Pagines: conté les relacions a les pàgines sortiran a cada pestanya.
  • Títol de l'arrel: és una propietat que serveix per posar el nom de la primera pestanya. En el cas de que sigui el node arrel, si no es posa res i les pestanyes van a pàgines diferents, l'etiqueta tendrà el nom del lloc web.

Se'n pot veure un exemple a la següent imatge:

Contingut tipus pestanya

Afegir el component PC_Pestanyes

La pàgina que conté el menu de pestanyes haurà de contenir dos components:

  • PC_Pestanyes: pinta i dona la funcionalitat a les pestanyes
  • PC_Pagina: contendrà el contingut de la pestanya

Després d'afegir el component PC_Pestanyes a la pàgina on es vol mostrar, s'haurà d'indicar el tipus de contingut UIB_Menu_Pestanyes que conté les relacions als continguts de les diferents pestanyes.

Al PC_Pagina s'haurà d'associar el mateix contingut que la primera opció, si no, quan s'entri a l'opció del menú que conté les pestanyes sortirà sense contingut mentre que no se'n seleccioni cap.

Avís: Possiblement el PC_Pestanyes quedi a la part inferior, per tant, s'haurà de moure aquest component a la part superior de la pàgina amb l'opció "Mou comp. a dalt", del menú que surt amb el botó dret del ratolí.