Escoltar

Pujar Arxius

A la barra de l'eina de continguts hi ha el botó Botó de pujar arxius que permet crear continguts a partir d'arxius ubicats al nostre ordinador.

Una vegada seleccionada la carpeta en la qual es volen guardar es clica aquest botó i a l'àrea d'edició surt una llista d'elements amb una sèrie de camps per entrar-hi la informació necessària per crear el contingut:

  • Arxiu. S'explica a continuació.
  • Títol. Si no s'omple aquest camp posarà el nom de l'arxiu.
  • Descripció. És opcional

Arxiu

S'indicarà l'arxiu que s'ha de pujar, per a fer-ho es clica sobre el  botó "Examinar" així com es mostra a la figura següent, i s'escollirà l'arxiu del nostre ordinador:

Exemple

El tractament serà diferent depenent del tipus d'arxiu seleccionat.

  • Imatge. Si l'arxiu seleccionat és una imatge crearà un tipus de contingut UIB_imatge i omplirà els camps de Títol i Descripció amb els valors introduïts. Si aquests camps queden buits, el títol serà el nom de l'arxiu i el camp de descripció quedarà buit.
  • HTM/HTML. Si es selecciona un arxiu htm o html, crea un contingut del tipus UIB_Pagina on el cos és el text de l’arxiu pujat i el títol és el que s'ha indicat al formulari. En cas d’estar buit mira si hi ha algun títol al codi font de l’arxiu, en cas que tampoc n'hi hagués, posaria el nom de l'arxiu.
  • Document. Per a qualsevol arxiu que no sigui d'imatge o html, es crearà un contingut del tipus UIB_Document amb el títol i la descripció que es posi. De la mateixa manera que les imatges, si aquests camps queden buits, el títol serà el nom de l'arxiu i el camp de descripció quedarà buit.

Una vegada omplerts els elements que es vulguin pujar al servidor, es clicarà sobre el botó "Puja arxius" i  mostrarà el resultat de l'operació.

Altres pàgines relacionades