Escoltar

Interfície d'usuari

 Interfície d’usuari de l’eina d’estructura

  • Zona marcada en vermell. Àrea de navegació que mostra l’estructura del site actual. Aquesta es pot veure en forma d’arbre, on cada node de l’arbre representa una pàgina. L’arbre està disponible com a HTML pur o com a un applet de Java. L’usuari pot canviar l’arbre a la part inferior de l’àrea. També es pot ampliar l’àrea de l’arbre cap a la dreta, si es vol. Per fer-ho s’ha de clicar sobre la fletxa que apareix a la part inferior dreta. Pel que fa a l’estructura, s'ha tenir en compte que guarda l’estat d’expansió entre sessions. Això es tracta mitjançant cookies. Si es volen reiniciar les cookies i recarregar l’arbre hi ha el botó a la part inferior dreta d’aquesta zona “Mostra l’arbre” (Reveal tree).
  • Zona marcada en blau. Àrea del repositori. Aquí es pot selecciona el repositori o site que vol administrar i l’usuari connectat té permisos.
  • Zona marcada en cel. Aquesta àrea hi ha les diferents funcionalitats que ofereix l’eina. El nombre de botons dependrà de l’element seleccionat a la zona principal. Hi ha una fletxa a cada part de la barra per desplaçar-la i poder accedir a totes les funcionalitats que s’ofereixen a un moment donat.
  • Zona marcada en taronja. És l’àrea principal que emprarà la majoria de diàlegs i de funcions com a la interfície principal.