Escoltar

Previsualització d'un node

Per a veure com quedaria el node una vegada publicat es pot clicar sobre el botó “Previsual. node” (Preview Sitenode). S’obrirà una finestra del navegador on es podrà veure el resultat final amb la versió que s’està editant.