Aquest manual es divideix en tres seccions: com crear llocs web amb la imatge institucionals, com crear llocs web amb accés universal emprant l'eina gestora de continguts i algunes utilitats.

Manual CMS

Aquest manual és per a ajudar els usuaris a crear llocs web amb l’eina gestora de continguts InfoGlue. L’objectiu és crear una guia clara i concisa per a explicar als usuaris les passes a seguir per a aconseguir construir els seus llocs web.

Accés universal al web institucional

Aquesta secció explica quin és l'àmbit en que se situa l'accés universal al web de la UIB (conceptes i normativa) i una col·lecció de pautes a seguir per fer pàgines al web institucional que compleixin la normativa sobre accessibilitat. Està composada pels següents apartats:

Utilitats