Escoltar

Moure nodes

Per moure un node dins l’estructura de navegació del site, primer s’ha de seleccionar el node que es vol moure i pitjar el botó de “Moure node” (Move Node). Apareixerà una finestra amb l’estructura de navegació a la qual s’haurà d’indicar on es vol moure el node, clicant sobre el node destí corresponent i el botó “Desa” (Save). De vegades no es veuen el moviments de seguida, per veure així com queda s’ha de pitjar el botó “Mostra l’arbre” (Reveal on tree) a la part inferior de l’àrea de navegació.

Moure una pàgina dins l’estructura

També es poden moure més d’un node amb un procés semblant a moure un sol node. S’ha de clicar sobre el botó “Moure x nodes” (Move x nodes) i sortirà una finestra en la qual apareix un arbre de continguts del qual es podran afegir tots els nodes que es volen moure seleccionant el node i el botó “Afegeix” (Add).

 Moure més d’una pàgina dins l’estructura


Quan s’han seleccionat tots el nodes a moure es clica sobre el botó “Següent” (Next) i apareixerà una nova finestra per a escollir el lloc de l’arbre on es vol moure igual que quan es mou només una pàgina dins l’estructura.