Escoltar

Organització dels continguts

Per organitzar els continguts i crear un estructura jeràrquica, InfoGlue permet crear carpetes. Cada carpeta podrà contenir continguts i/o altres carpetes.

Cada contingut té dues parts:

  • Informació del contingut (Cover Content). Mostra informació general sobre el contingut i permet canviar algunes propietats del mateix. Per a veure-la s'ha de clicar sobre el botó “Info. del contingut” (Cover Content) que apareix a la barra d’eines de l’edició de continguts o be pitjant sobre el botó “Desa i Info.” (Save & exit to cover) a la zona principal de l’edició del contingut
  • Edició del contingut. Permet editar i actualitzar el contingut que es podrà presentar a una pàgina. Per a entrar a l’edició es pot clicar sobre el contingut que es vol editar a l’estructura arbre de la zona de navegació

La barra d’eines de funcionalitats canviarà en funció de l’element seleccionat a la zona principal.