Escoltar

Publicació/Despublicació de continguts

Publicació

Quan es crea un nou lloc web és un poc laboriós per a cada contingut canviar l’estat “En edició” (Working) a “Publicat” (Published). Per simplificar aquesta tasca hi ha l’opció “Envia a publicar” (Submit to publish). Primer s’ha de seleccionar la carpeta o contingut que es vol publicar i clicar sobre aquest botó a la barra de funcionalitats.

Sortirà una finestra a la qual es demanarà que s'introduesqui un comentari a la publicació i després una llista d’elements pendents de publicar dins aquesta carpeta.

Opció “Envia a publicar”

 

Es podran seleccionar/deseleccionar els continguts un a un, seleccionar-los o deseleccionar-los tots. Després s’ha de triar l’opció de publicar si es tenen permisos per a fer-ho o enviar-ho a publicar en cas contrari.

Despublicació

Quan un contingut està publicat també es pot despublicar. El procés és semblant a l’anterior: s’ha de seleccionar el contingut que es vol despublicar i clicar sobre el botó “Despublica contingut” (Unpublish content) de la barra de funcionalitats. Sortirà una llista del contingut seleccionat i d’aquells que depenen d’ell, a la qual es podran seleccionar les versions que es volen despublicar o enviar a despublicar.

No s’ha de confondre aquesta acció amb la de canviar a l’estat “En edició” (Working). En aquest cas no es despublica el contingut sinó que es crea una nova versió del mateix.