Escoltar

Incloure un arxiu de so

Es poden reproduir arxius de sons a les pàgines creades.

Passes per incloure un arxiu de so a una pàgina

Per poder dur a terme aquesta reproducció s'han de seguir les passes següents:

  1. Pujar l'arxiu de so en format MP3 al servidor. És imprescindible que sigui d'aquest format. Aquest pas es pot fer:
    • creant un nou contingut del tipus UIB_Document i adjuntant el fitxer MP3
    • directament amb el botó "Pujar arxius" de la barra d'eines.
  2. En un contingut, crear un enllaç cap a aquest contingut de so.
  3. A la pàgina on es visualitzarà el contingut que té l'enllaç a l'arxiu de so, s'ha d'incloure el component  PC_MiniMp3

Exemple del resultat

La imatge que s'inclou a continuació mostra com quedaria la pàgina amb un arxiu de so

Vista d'una pàgina amb un arxiu de so