Escoltar

Agenda

En aquest apartat s'explica com es pot crear una agenda d'esdeveniments o incidències a un lloc web.

Passes per crear una agenda

Les passes a seguir seran:

  1. Crear l'estructura de continguts de l'agenda
  2. Afegir els components per muntar l'agenda a una pàgina
  3. Si escau, afegir el component PC_Agenda_Calendari per mostrar el calendari o la llista dels esdeveniments propers

Als següents apartats s'expliquen les passes anteriors.

Estructura de continguts d'una agenda

Per a poder crear els esdeveniments que apareixeran a l’agenda, és necessari crear-los seguint una estructura de carpetes adequada. S'ha de crear un carpeta que contindrà els esdeveniments. En aquesta es crearà una carpeta per cada any (XXXX) i dins d'aquesta una per cada mes (XX) a on es crearan els esdeveniments o les incidències que corresponguin al mes.

Els continguts relacionats amb els components d’agenda són UIB_Esdeveniment i UIB_Incidència.

A l’exemple següent s'ha creat l’esdeveniment ‘conferencia UIB’ que té lloc el juny del 2008. La carpeta principal ‘Exemple_Agenda’ és la que s’ha de relacionar amb les propietats dels components que visualitzen l'agenda (PC_Agenda_llistat i PC_Agenda_Calendari).

Estructura de carpetes

 

Pàgina amb l'agenda

Una vegada creada l'estructura de continguts a on s'ubicaran els esdeveniment de l'agenda, s'ha de crear la pàgina  a partir de la qual es visualitzarà. Per a fer-ho:

  1. Es crea una nova pàgina o un node.
  2. S'afegeix el component PC_Agenda_Lllistat.
  3. Si s'ha de navegar entre els esdeveniments mitjançant el calendari també s'haurà d'afegir el component PC_Agenda_Calendari. (Normalment serà així)

LLista d'esdeveniments

Es pot crear una llista dels esdeveniments per navegar per l'agenda. Aquesta llista la podem ubicar a la part central de la pàgina o a la part dreta.

Per a això es pot afegir el component PC_Agenda_Calendari en una de les seves modalitats: mode calendari o llista d'esdeveniments o incidències.

LLista de components relacionats amb l'agenda