Escoltar

Currículum complet

Per afegir el currículum complet, aquest ha d'estar publicat a la web i accessible per a tothom, ja sigui des d'algun repositori de la UIB o alguna altra web visible per a qualsevol usuari. És preferible que el currículum estigui en format pdf, per a facilitar la seva descàrrega i visualització.

Per afegir-lo, des d'UIBdigital heu de:

  1. Afegir l’adreça del currículum.
  2. Donar permisos de publicació.

Afegir l’adreça del currículum

Per afegir l’adreça del document amb el currículum complet heu d’anar a UIBdigital a l’opció Preferències>Dades Personals>Professionals i clicar sobre el botó "Edita":

Editar dades professionals

 

Dins la finestra "Editar" heu d’emplenar el camp "Currículum web" amb l’adreça del document i desar els canvis:

Editar currículum web

Si no s'ha fet abans s'ha de donar permís de publicació. Consultau el darrer element d'aquest apartat per saber com s'ha de fer.