Escoltar

Aspectes generals

Aquest punt recull una sèrie d'aspectes que afecten a l'accessibilitat en general, i no a un element particular o a una part en concret.

Aspecte visual

 • La informació disponible en color també ha d'estar disponible sense color, mitjançant el context o el marcat (tags HTML). Això pot afectar a texts, imatges, gràfiques, etc.
 • No emprar taules per col·locar la informació. Pel disseny s'han d'emprar els fulls d'estil.
 • No provocar el parpelleig de la pantalla.
 • Evitar el parpelleig dels elements d'una pàgina. Un parpelleig és un canvi regular, com si s'encengués o apagués. En cas que hi hagui elements que parpellegin, el parpelleig no pot ser superior a 3 vegades per segon.
 • Evitar el moviment a les pàgines (per exemple, evitar marquee). Si s'inclouen elements amb moviment, l'usuari l'ha de poder aturar.
 • Facilitar als usuaris el veure i escoltar el contingut, incloent la separació entre el primer pla i el fons.

Informació i estructura de la pàgina

 • Evitar l'ús d'imatges per transmetre informació sempre que existeixi un llenguatge de marcat (tags HTML) que faci el mateix.
  Excepcions: logotipus o per efectes visuals que no es poden fer amb CSS.
 • Emprar encapçalaments (headers) per estructurar els continguts adequadament.
 • Dividir els blocs d'informació llargs en blocs més manejables.
 • Evitar duplicar els títols dels encapçalaments.
 • Emprar el llenguatge més clar i senzill possible d'acord amb el contingut.
 • Identificar els canvis d'idioma respecte a l'idioma principal definit al document.
  Per fer l'identificació, s'ha de seleccionar el text que està a l'altre idioma i donar-li l'estil de l'idioma corresponent. En aquest moment, els estils disponibles són català, castellano i english.
  Per indicar canvis d'idioma d'altres idiomes, s'hauria de posar al codi font el codi de l'idioma corresponent; si s'ha de fer, consultau amb l'Oficina Web.
 • Oferir mètodes que ajudin a l'usuari a navegar, trobar el contingut i determinar on es troba.

Altres consideracions

 • Emprar els mecanismes de navegació de forma consistent.
  Això vol dir que els mecanismes de navegació (menús, enllaços) han de mantenir el seu comportament, ubicació i aspecte al llarg de tot el lloc web. Si s'empren icones, aquestes han de tenir el mateix significat i dur sempre a la mateixa pàgina (ex. logo de la UIB).
 • Evitar l'obertura de noves finestres (expositors, finestres emergents); en el cas de que sigui necessari sempre s'ha d'avisar a l'usuari d'aquest fet. Es pot seguir el següent criteri: només obrir noves finestres en el cas que l'enllaç apunti a un recurs que no està al propi lloc web.

Altres pàgines relacionades