Escoltar

Columnes

Aquesta funcionalitat permet organitzar la part central d'una pàgina en columnes, les quals contendran determinats components prèviament creats.

Passes per afegir columnes en una pàgina:

  1. Dins l'eina de continguts, crear-ne del tipus que sigui necessari (UIB_Pagina, UIB_linkURL, UIB_document, UIB_imatge, etc.) perquè es visualitzin a cada component que s'inclourà a les columnes.
  2. Dins l'eina d'estructura, afegim el component PC_Columnes.

Propietats del component PC_Columnes

  • Columnes: permet organitzar la pàgina en un mínim de dues columnes i un màxim de cinc. S'indica també el percentatge que ocuparà cada columna segons el nombre seleccionat.
  • Mostra separador: indica si les columnes han d'estar separades per una línia o no.

Configuració dels components dins el PC_Columnes

Una vegada seleccionades les propietats del PC_columnes, ja es poden afegir els components que es mostraran dins cada columna amb el botó dret del ratolí i "Afegeix component". Les opcions seran les següents:

Podeu consultar al Manual la funcionalitat dels components llistats a la imatge anterior.

Subapartats