Escoltar

El PC_Pagina: component per mostrar un contingut tipus UIB_Pagina

Per mostrar un contingut tipus UIB_Pagina s'ha d'emprar el component PC_Pagina. A un mateix node o pàgina hi pot haver més d'un component de tipus diferents.

Aquest component és el que hi ha quan es crea una pàgina amb la plantilla T_000_Pagina. També es pot afegir el component PC_Pagina, a la part de la pàgina que on es vol incloure un contingut UIB_PAGINA.

Propietats del component PC_Pagina

Aquest component té dues propietats:

  • Contingut de la pàgina: permet enllaçar un contingut a la pàgina. Quan es clica sobre aquest camp s’obrirà una finestra de diàleg que permetrà escollir el contingut que s'ha de mostrar.
  • Títol visible. Pot tenir tres valors:
    • Si: es posarà el títol del contingut seleccionat com a títol de la pàgina (dins el requadre sobre el contingut)
    • No: el títol del contingut no es mostrarà
    • Si, no en la capça: es posarà el títol del contingut seleccionat però NO com títol de la pàgina, si no sobre el contingut.