Escoltar

Carrusel d'enllašos

Es poden crear galeries d'enllaços, on les imatges associades als mateixos es presenten en forma de carrusel.  El fet de pitjar damunt una d'aquestes imatges fa que es visiti el recurs que està definit a l'enllaç corresponent. Els enllaços (UIB_LinkURL) que s'empren al carrusel han de tenir, obligatòriament, una imatge associada.

En aquest cas, s'ha creat un carrusel d'enllaços on es poden veure exemples de les funcionalitats disponibles al CMS i es pot navegar a l'explicació de qualsevol d'ella pitjant la imatge corresponent.

Per poder crear una galeria d'enllaços s'han de definir els enllaços amb les imatges i s'ha d'incloure a la pàgina el component PC_Links_Carrusel.

Propietats del component

Propietats del component PC_Links_Carrusel

 Les propietats que permeten visualitzar un carrusel d'enllaços són:

  • Títol: nom del carrusel dins la pàgina
  • Títol visible: indica si el nom serà visible o no. Pot agafar un dels tres valors següents: Sí / No / Sí, no a la capça.
  • carpeta: carpeta on estan els enllaços que se visualitzaran al carrusel. L'ordre de visualització és el propi de la carpeta.
  • Enllaços amb imatge: llista d'enllaços que se visualitzaran al carrusel. Es pot definir l'ordre en què sortiran els enllaços.
  • Recursiu: indica si mirarà les subcarpetes de la carpeta inicial per visualitzar més enllaços.
  • Autoplay: posar aquesta propietat a Sí farà que el carrusel roti de forma automàtica tot el temps. En cas contrari, l'usuari haurà de navegar a través dels enllaços
  • Quantitat: nombre d'enllaços que se veuen d'un cop al carrusel
  • Títol de la imatge visible: indica si damunt la imatge, apareixerà o no el títol de l'enllaç.
  • Mode: propietats amb valors Slide Horitzontal o Miniatures rotatòries. En el primer cas se presenten les imatges dels enllaços en primer pla i de se fa un moviment horitzontal. En el cas de les miniatures rotatòries, se veu l'imatge de l'enllaç actual en primer pla i als costats, en petit, l'anterior i el posterior; les miniatures van rotant.

Quan es configura el PC_Links_Carrusel en mode Slide Horitzontal, s'obté el següent resultat:

 Vista del carrusel en slide hortizontal

En canvi, quan es configura en mode Miniatures rotatòries, es veu el següent:

Vista del carrusel en miniatures rotatòries