Escoltar

Barra d'eines de l'edició de contingut

Barra d’eines a la zona de funcionalitats per a l’edició de continguts

Fitxers adjunts a un contingut

Quan una imatge o fitxer pot aparèixer a diferents continguts del web convé crear continguts organitzats en carpetes amb una estructura que després sigui fàcil de trobar. En canvi si només apareix a un determinat contingut es pot adjuntar al mateix. Per a fer-ho s'ha de clicar sobre el botó “Adjunta fitxer” (Attach File). Sortirà la següent finestra de diàleg:

Finestra de diàleg per adjuntar fitxers al contingut
 
S'hi introduirà:
  • State key és el nom amb el qual es coneix el fitxer dins l’InfoGlue. En el cas de continguts que contemplen com a part del mateix un fitxer adjunt, com per exemple el de document o imatges, aquesta State Key es posa automàticament
  • S'haurà de seleccionar el fitxer que es vol adjuntar, amb la possibilitat de navegar pel sistema de fitxers per a cercar-lo.
Després d’introduir les dades anteriors es clicarà sobre “Desa” (Save), “Desa i surt” (Save and Exit) o bé “Tanca” (Close). Quan es tanqui aquest diàleg a la part inferior del contingut apareixeran els fitxers adjunts al mateix.

Contingut amb fitxers adjunts

Aquests fitxers es poden actualitzar i esborrar. Se selecciona el fitxer que es vol tractar i es clica sobre una de les opcions que apareixen a la part inferior dels fitxers adjunts. Si el tipus de fitxer és una imatge també hi haurà l’opció d’editar.

Edició d’imatges adjuntes
Quan es clica sobre l’enllaç “Edita” (Edit) d’una imatge adjunta, s’obre un editor d’imatges.
Editor d’imatges
Aquest editor permet reduir la mida de la mateixa img, retallar la imatge img i desar-la (desar). Per a sortir sense actualitzar s'ha de tancar la finestra de l’editor.
 

Altres funcionalitats de la barra d’eines

A la barra d’eines a la zona de funcionalitats per a l’edició de continguts, hi apareixen altres opcions que s’explicaran en aquest apartat:

  • Canvia la versió de l’idioma. Si es vol canviar l’idioma del contingut s’ha de seleccionar el botó “Canvia Idioma” (Change language def)” de la barra d’eines de l’edició de contingut.
  • Mostra la versió en XML. Per veure la versió en XML del contingut seleccionat n'hi ha prou amb pitjar sobre el botó “Mostra com a XML” (View data as XML) a la barra d’eines de l’edició de continguts.
  • Previsualització. Permet veure com quedaria el contingut sense la presentació ja que aquesta es defineix a l’eina d’estructura que s’explicarà al capítol següent.