Escoltar

Esborrar continguts i/o carpetes

Per a esborrar continguts i/o carpetes es clica sobre el botó “Esborra contingut” (Delete Content) de la barra de funcionalitats. Aquesta opció és comuna a tots els tipus d’elements seleccionats (carpeta, portada del contingut o edició del contingut). Sortirà una finestra demanant-ne la confirmació. Una vegada esborrat no es podrà tornar enrere l’acció.

En el cas de les carpetes també es pot esborrar el contingut de la mateixa sense esborrar la carpeta. Es fa de manera semblant a l’anterior però clicant sobre el boto “Esborra fills” (Delete children).