Escoltar

Introducció

InfoGlue és un gestor de continguts que permet crear llocs web de manera senzilla. Un gestor de continguts és un sistema que permet administrar la informació que es publicarà al web. Aquesta és l’eina que s’ofereix a la comunitat universitària per a poder crear llocs web amb la imatge corporativa de la UIB.

Aquest sistema separa els continguts de la forma en què es presentarà la mateixa. Per contingut s’entén textos, imatges, fitxers de text, animacions o qualsevol altra cosa que tengui valor d’informació. Per poder administrar aquesta informació InfoGlue ofereix l’Eina de contingut, a on es podrà veure la informació que es presentarà independentment d’on presenti.

L’eina que ofereix InfoGlue per a la presentació i l’estructura és l’Eina d’estructura. Amb aquesta eina es podrà administrar l’estructura del lloc web, triar quina informació va a cada lloc i amb quina disposició, entre d’altres.

És important tenir clara aquesta divisió per a poder treballar amb l’InfoGlue.

Subapartats