Escoltar

Formularis de contacte

Aquest component serveix perquè els usuaris puguin enviar un correu electrònic per web de manera que l'adreça de correu a la qual s'envia estigui oculta.

Les passes a seguir per a configurar una pàgina amb un formulari de contacte són:

 1. Crear una carpeta amb continguts del tipus UIB_FitxaContacte amb tants de continguts com contactes es volen posar al formulari
 2. Crear un node o pàgina amb el component PC_Contacte o afegir-lo a una pàgina creada. Se pot veure el resultat a la presentació d'exemple d'un formulari de contacte.
 3. També es pot fer un enllaç intern a la pàgina amb el component PC_Contacte amb una fitxa de contacte determinada. La presentació d'exemple d'un formulari de contacte amb una fitxa determinada mostra com quedaria el resultat.

 

Crear una carpeta amb continguts tipus fitxa de contacte

Una de les parts necessàries per crear els formularis de contacte es definir les adreces destí dels mateixos.  Primer es crearà una carpeta i en aquesta es crearà un contingut per a cada adreça destí del formulari amb l'eina de continguts (pestanya "CONTINGUTS(Content Tool)" del CMS).

Els camps necessaris pels formularis de contacte són:

 • Nom: cadena que sortirà al formulari de contacte per identificar l'adreça. Per exemple, "Suport web".
 • Email: adreça de correu a on es dirigiran les entrades del formulari.

 Altres camps:

 • Telèfon: actualment no s'usa
 • Ubicació: actualment no s'usa
 • BBC Emails: altres adreces de destí pels formularis
 • Text per defecte: camp de text en el que es pot posar un missatge que surti al camp de descripció dins el formulari.

Si es segueix l'enllaç es pot veure una demostració de com crear fitxes de contacte.

Component PC_Contacte

Per a poder mostrar el formulari de contacte a una pàgina determinada s'ha d'afegir el component PC_Contacte. Una vegada afegit el component sortirà una finestra de diàleg amb les propietats del mateix. Aquestes són:

 • Carpeta. En aquest camp es posarà la carpeta amb continguts de fitxes de contactes que s'ha creat a la passa 1.
 • Fitxa de contacte. Per posar directament una fitxa de contacte, i que el formulari es mostri amb aquesta, en lloc de la llista com en el cas de la carpeta.
 • Clau. Aquest camp indica si es vol inserir un camp al qual s'ha d'introduir una clau aleatòria.
 • Títol. Serà el títol del formulari. Si aquest camp no s'omple el títol serà Contacte.
 • Títol visible. Els valors possibles són:
  • Si
  • No
  • Si, no a la capça
 • Defineix focus al nom:
  • Si
  • No
 • Comportament:
  • Normal. Serà l'opció habitual per enviar un correu a l'adreça especificada a la fitxa relacionada
  • Les dues opcions següents enviaran un correu a l'adreça especificada a la fitxa relacionada (ha de ser l'adreça d'una llista de distribució) afegint l'opció per donar-se d'alta (subscribe) o donar-se de baixa (unsubscribe). Aquestes opcions són:
   • Donar-se d'alta a la llista.
   • Donar-se de baixa de la llista.

Al següent enllaç es pot veure una demostració de com afegir un component PC_Contacte.

 

Enllaç al formulari amb una fitxa determinada

Una altra possibilitat és fer un enllaç cap a un formulari de contacte. Per a això haurà d'existir una pàgina amb el component PC_Contacte com l'explicat a l'apartat anterior i la fitxa de contacte a la qual es vol dirigir.

Després se seleccionarà el text per a fer un enllaç intern i se seleccionarà la pàgina amb el formulari i just després es clicarà sobre l'opció "Additional  content" que apareix al peu la finestra (com es pot veure a la següent figura) i se'n seleccionarà el contingut amb la fitxa de contacte a la qual es vol dirigir el formulari.

 Passar com a parametre una fitxa a un formulari

Al següent enllaç hi ha una presentació per fer un enllaç a un formulari de contacte amb una fitxa determinada.