Escoltar

Portada del contingut

Per a veure aquesta informació del contingut es pot fer des de l’edició clicant sobre “Desa i Info.” (Save & exit to cover) o bé pitjant sobre el botó de la zona de funcionalitats. En aquesta portada es veu la següent informació:
  • Nom del contenidor, que es pot modificar
  • Les dates de publicació i expiració. Igual que el nom es poden canviar.
  • Qui ho va modificar la darrera vegada
  • Un identificador de contingut
  • Si el contingut està protegit o l’estat ve heretat
  • El tipus de contingut
  • Les versions en els diferents idiomes, amb l’estat d'aquests i qui ho va modificar per darrera vegada
  • Els continguts que el referencien
  • Les pàgines que el referencien
 

Funcionalitats de la barra d’eines per a la “Informació del contingut” (Cover content)

Barra d’eines a la zona de funcionalitats amb la informació del contingut seleccionat

Les funcionalitats disponibles per a la “Informació del contingut” (Cover content) són:

Versions de continguts. Historial

Cada vegada que editam un contingut es crea una versió d'aquest, per la qual cosa es genera un historial per cada contingut. Per a veure’l s’ha de clicar sobre el botó “Mostra historial” (Show history) a la barra d’eines de la informació del contingut. També permet comparar versions.

Modificar el tipus de contingut

Si es vol canviar el tipus de contingut s’ha de seleccionar el botó de “Canvia def. del tipus” (Change type def) de la barra d’eines de la informació del contingut.

Exportar/Importar contingut

Es pot exportar un contingut per a guardar una còpia de seguretat o bé per a passar-lo a un altre lloc web. Per a fer-ho s’ha de pitjar sobre el botó “Exporta contingut” (Export Content) de la barra d’eines de la informació del contingut.

Per a importar un contingut exportat anteriorment, s'ha d'anar a la barra d’eines de la informació del contingut i, quan se situa el cursor sobre “Exporta contingut” (Export Content), apareix un botó que indica “Importa contingut” (Import Content).

Tant a una opció com a l’altra, hi apareix un ajudant que indica les passes que s’han de fer per a exportar a/importar un fitxer.

Execució de tasques

Aquí es posaran les tasques definides quan n'hi hagi alguna.