Escoltar

URL amigable

S'ha generat una URL amigable perquè sigui més senzill recordar l'enllaç a la vostra pàgina personal. Aquesta URL es construeix a partir de l'àlies de correu que teniu en el moment de generar-la. La forma de la URL és:

http://personal.uib.<idioma>/<alies-de-correu>

Per exemple, si algu té l'àlies de correu nom.llinatge@uib.cat, la URL amigable de la seva pàgina personal seria:

  • Per la pàgina en català: http://personal.uib.cat/nom.llinatge
  • Per la pàgina en castellà: http://personal.uib.es/nom.llinatge
  • Per la pàgina en anglès: http://personal.uib.eu/nom.llinatge

Heu de tenir en compte que:

  • S'ha generat amb l'àlies de correu que teníeu assignat el dia 24 d'octubre de 2017.
  • Si canviau l'àlies de correu, no canviarà la URL que teniu assignada. Això implica que, si canviau l'àlies de correu, la URL de la vostra pàgina personal no canviarà.
  • Si voleu canviar la URL o si us creen l'àlies després de la data indicada al primer punt, haureu de fer la sol·licitud a l'Oficina Web.