Escoltar

Imatge amb enllaš

A la part dreta de la pàgina es poden afegir imatges amb enllaços. Les passes per incloure'n una són:

  1. Crear un contingut tipus UIB_LinkURL amb una imatge relacionada que serà la que s'usarà.
  2. Afegir un component tipus PC_ImatgeEnllaç a la part dreta de la pàgina, i a la propietat enllaç es posarà el contingut enllaç que es vol mostrar.

Propietats del component PC_ImatgeEnllac

Una vegada s'ha afegit el component s'han de configurar les propietats del mateix:

Capsa de propietats

Les propietats del component PC_ImatgeEnllac són les següents:

  • Enllaç. Indica l'enllaç (UIB_LinkUrl) amb imatge relacionada que s'ha de visualitzar.
  • Títol visible. Indica si es visualitzarà un títol o no.
  • Amplada. Amplada de la imatge. Aquest camp és opcional
  • Alçada. Alçada de la imatge. Aquest camp és opcional.
  • GIF animat. Indica si la imatge és o no un gif animat; en cas afirmatiu, no es realitzarà cap redimensionat de la imatge.
  • Play visible. És una propietat que s'empra per a que sobre la imatge surti una icona d'engegar vídeo.

Cal destacar que:

Les imatges la mida de les quals no correspongui amb l'amplada de la columna de la dreta es redimensionaran respectant la relació amplada/alçada original.