Escoltar

Menú subapartats

Es pot mostrar una llista dels fills directes d'un node donat. Per fer-ho s'afegeix el component  PC_Menu_a_baix, a la part de la pàgina que es vol incloure la llista de subapartats (el més usual és al final de la pàgina).

Els noms de cada un dels apartats és el "Títol del menú de navegació" (NavigationTitle) dels nodes (es pot modificar editant les propietats del node)

Propietats del component PC_Menu_a_baix

Aquest component té dues propietats:

  • Títol. Si no es posa cap títol sortirà el de per defecte "Subapartats"
  • Visibilitat subnodes. Poden tenir tres valors:
    • Tots: es mostraran tots els fills del node
    • Ocults: es mostraran només els fills del node que tenguin la propietat "Oculta de la navegació" a "Si"
    • Visibles: es mostraran només els fills del node que tenguin la propietat "Oculta de la navegació" a "No"

 

Altres pàgines relacionades