Escoltar

Ús de les llistes

Les llistes són elements que s'empren per crear llistes d'informació generalment sobre un mateix concepte. Es poden definir 3 tipus de llistes:

  • No ordenades: els seus elements no segueixen cap ordre en concret.
  • Ordenades: els elements estan ordenats en una seqüència lògica.
  • De definició: el seus elements són parells de termes i la seva explicació.

Les llistes d'informació i els seus elements s'han de definir com a tal, és a dir, que si una seqüència d'elements és susceptible de ser una llista, s'ha de crear la llista i no deixar-ho com a seqüència d'elements.

A l'editor del gestor de continguts es poden crear llistes ordenades i no ordenades mitjançant els botons corresponents.

A més, no se pot definir una seqüència d'elements com una llista si realment no és una llista, és a dir, que no podem emprar aquesta estructura per donar format a la informació. Si se vol donar un determinat format a una informació s'han d'emprar estils.