Escoltar

Informació generada a partir de les dades institucionals

Per afavorir que la informació es trobi el més actualitzada possible, s'ofereix la posibilitat de publicar informació automàticament des de les bases dades institucionals:

  • plans d'estudis oferts per una escola o una facultat
  • assignatures impartides per un departament
  • personal d'un departament ordenat alfabèticament
  • personal d'un departament ordenat per àrees de coneixement
  • equip directiu d'un departament
  • equip directiu d'una facultat o escola
  • grups de recerca d'una determinada ANEP

Aquest component s'ha de parametritzar de forma especial, pel que per incloure-lo a les vostres pàgines us heu de posar en contacte amb l'Oficina Web de la Universitat.

Altres pàgines relacionades