Escoltar

Llista de funcionalitats disponibles

Funcionalitats Descripció Ubicació Categoria Exemple
Pàgina simple Mostra un contingut tipus UIB_Pagina. centre Bàsic Edificis per aprendre i investigar
Accessos directes Crea una capsa a l'esquerre de la pàgina, davall els menús de navegació, amb enllaços directes. esquerre Enllaços destacats Biblioteca
Capses d'enllaços

Posa enllaços (text o imatge) dins una capsa amb un títol que pot ser de color blau o vermell.

dreta Enllaços destacats Destacam (text)
ACSIC (imatges)
Agenda Crea una agenda d'esdeveniments o incidències a un lloc web. centre/dreta Organització Oficina de suport a les necessitats especials
Formulari de contacte Crea un formulari que permet als usuaris que naveguen pel web puguin enviar un correu electrònic per web de manera que l'adreça de correu a la qual s'envia estigui oculta. centre Contacte Contacta amb la UIB
Formularis processats Crea formularis de manera que cada vegada que se n’omple un es processin i se n’enviïn les dades a: una bústia de correu i/o a un contingut de manera que després es puguin consultar a la pantalla o be exportar a fitxer en format cvs. centre Contacte Reserva d'espai al Campus
Menú Subapartats Mostra una llista dels fills directes d'un node donat. centre Organització CTI
Notícies Crea i gestiona arxius de notícies. centre/dreta Organització Notícies de la UIB
Submenús amb pestanyes Crea un menú amb pestanyes. centre Menús Estudis de grau
Acordió Crea un menú tipus acordió amb continguts bàsics (UIB_Pagina). centre Menús Estudis de Grau
Informació institucional Publicació d'informació automàticament a partir de les bases dades institucionals. centre Informació Facultat de Ciències
Galeria fotogràfica Crea una galeria fotogràfica a partir d'una carpeta amb continguts imatges. centre Multimèdia Entorn
Enllaços a la dreta Afegeix imatges amb enllaços o un text formatat a la part dreta de la pàgina. dreta Enllaços destacats Estudia a la UIB (imatge i text)
Mapa de Google Inclou un mapa de Google i permet posicionar punts d'informació sobre ells. centre Multimèdia Centre d'estudis en español
Arxiu multimèdia Permet incloure la reproducció d'un vídeo ubicat dins un servidor. centre Multimèdia Canal UIB
Missatges del Twitter Mostra els darrers missatges d'un compte de Twitter. centre/dreta Eines socials

Twitter de la biblioteca

A dreta de la pàgina

Mur del Facebook Inclou un mur del Facebook. centre Eines socials Facebook del SAC
Lector de RSS Inclou les darreres entrades d’una font (feed) RSS. centre Eines socials RSS del canal UIB
Taula de contactes Inclou una taula ordenada de fitxes de contacte. centre Contacte Oficina Web
Llista d'enllaços Inclou una llista d'enllaços a una pàgina. centre Enllaços destacats

Continua (vertical)

Investigam (horitzontal)

Summer Senior University (lineal)

Cercador llistes Permet cercar elements dins una llista d'enllaços i anar a la pàgina o document enllaçats. centre Organització Serveis i oficines de la UIB
Taules ordenades Permet ordenar las taules segons les seves columnes. centre Organització Claustre
Enviament per correu d'un contingut publicat Enviament de continguts publicats per correu electrònic.      
Informació emergent sobre el mapa d'una imatge Pinta finestres emergents (popups) amb informació sobre el mapa d'una imatge. centre Organització Localització del Campus
Ressenya històrica Mostra informació organitzada per anys centre Organització Cronologia de la UIB
Enllaços al banner Permet posar una llista d'enllaços amb icones al banner del lloc web capçalera Enllaços destacats Demana (Biblioteca)
Galeria dreta Permet posar una galeria d'imatges a la dreta d'una pàgina amb la plantilla "menu-contingut-menu" dreta Multimèdia  
Carrusel d'enllaços Permet crear galeries d'enllaços, on les imatges associades als mateixos es presenten en forma de carrusel centre Multimèdia Galeria d'imatges
Llista els documents d'una carpeta Permet crear una llista dels documents inclosos a una carpeta, afegint la seva descripció i marcant els més recents centre Organització Servei de nòmines i SS
Google Calendar Incrusta un calendari de Google a les pàgines centre Organització  Seràs UIB
Blog Crea un blog a una pàgina classificat amb categories i amb un nuvol d'etiquetes a la dreta per navegar centre Organització Novetats de l'Oficina Web
Filtrat de taules Permet filtrar les files d'una taula en base a un text de cerca. centre Organització Seu electrònica
Columnes Permet organitzar la part central d'una pàgina en columnes, les quals contendran determinats components prèviament creats. centre Organització Agenda del Rector