Escoltar

Pestanyes amb pàgines diferents

Amb aquesta opció s'aconsegueix mostrar un menu de pestanyes a on els continguts de les mateixes tenguin components diferents que els UIB_Pagina, com per exemple, acordions, menu subapartats, galeria fotogràfica, formulari de contacte, formulari processat, entre d'altres.

Si es vol que les pestanyes vagin a pàgines diferents les passes a fer són:

  1. Crear les pàgines que s'han mostrar a cada una de les pestanyes que surten al menú
  2. Crear el contingut del tipus UIB_Menu_Pestanyes
  3. Afegir el component PC_Pestanyes a les pàgines on han d'aparèixer (en principi a cada una de les pàgines a on aniràn les pestanyes)

Crear el contingut tipus UIB_Menu_Pestanyes

Amb l'eina de continguts s'haurà de crear un contingut del tipus UIB_Menu_pestanyes. Aquest tipus de contingut té els següents camps:

  • Continguts: conté les relacions a cada un dels continguts que sortirà a cada pestanya
  • Pagines: conté les relacions a les pàgines sortiran a cada pestanya.
  • Títol de l'arrel: és una propietat que serveix per posar el nom de la primera pestanya. En el cas de que sigui el node arrel, si no es posa res i les pestanyes van a pàgines diferents, l'etiqueta tendrà el nom del lloc web.

Se'n pot veure un exemple a la següent imatge:

Contingut tipus pestanya

Afegir el component PC_Pestanyes a cada pàgina destí de la pestanya

A diferència de les pestanyes amb continguts, hi haurà d'haver una pàgina per a cada pestanya, que s'hauran creades abans de crear el contingut UIB_Menu_pestanyes per poder fer les relacions corresponents.

Ara només quedarà posar el component PC_Pestanyes a cada una de les pàgines i s'haurà d'indicar el mateix contingut tipus UIB_Menu_Pestanyes que conté les relacions les pàgines de les diferents pestanyes. La resta de continguts de la pàgina poden ser diferents components.

Avís: Possiblement el PC_Pestanyes quedi a la part inferior, per tant, s'haurà de moure aquest component a la part superior de la pàgina amb l'opció "Mou comp. a dalt", del menú que surt amb el botó dret del ratolí.