Escoltar

Edició d'un contingut

En aquest apartat es veuran les funcionalitats disponibles i els diferents camps que es poden editar en un contingut. A part dels que venguin donats per la plantilla de contigut hi ha una sèrie de camps que són comuns a tots:

  • Versions d’idioma. És tracta d’una llista que permet seleccionar quina versió d’idioma es vol editar. Per defecte surt català, però es poden editar versions en castellà i/o anglès, només triant quin llenguatge es vol editar. De moment per al tractament d'idiomes no s'utilitza aquesta propietat
  • Estat del contingut. Els valors possibles són “En edició” (Working) quan es tracta d’una versió que no s’ha publicat o “Publicat” (Published). En el darrer cas no es podrà editar el contingut llevat que es canviï d’estat. En aquest cas es crearà una nova versió del contingut
  • Fitxers adjunts. En el cas que el contingut tengui fitxers adjunts, com per exemple imatges, PDFs o altre tipus de contingut, sortirà un camp en el qual es veuran aquests. Només s'emprarà al tipus de contingut document i imatge
Botons per a desar, desar i anar a la informació del contingut, i cancel·lar.
 
 

 

Subapartats