Escoltar

Editor de text

Per a editar camps de text està disponible un editor, amb les opcions típiques que qualsevol editor de text pugui oferir.
 
Editor pels camps de text

Els botons que tenen una funcionalitat especial a InfoGlue són el d’incloure un enllaç dins el text i el d’incloure una imatge, també es poden fer camps de formularis i veure i editar el codi font.

Subapartats