Escoltar

Tractament de les preguntes més freqüents

Les passes que cal seguir per a fer categories de preguntes més freqüents són:

  1. Crear la categoria de "Preguntes més freqüents" amb un contingut tipus UIB_Tipus_FAQ
  2. Categoritzar un contingut tipus UIB_PAGINA, relacionant aquesta amb un UIB_Tipus_FAQ
  3. Crear una pàgina amb la pregunta més freqüent
  4. Crear una pàgina amb un component del tipus PC_FAQ

Crear contingut del tipus UIB_Tipus_FAQ

El primer que s'ha de fer és crear continguts UIB_Tipus_FAQ, que consten d’un únic camp que és el nom.

Crear el contingut FAQ

Relacionar un contingut amb una categoria de preguntes més freqüents

Després s'ha de relacionar el contingut del tipus UIB_Pagina (que conté la pregunta més freqüent per categoritzar) amb les FAQs amb què ha d’estar associat, en aquest cas el contingut té dues FAQs anomenades ‘alumnes’ i ‘PAS’, recordar que han d’estar al camp ‘Related Content’ i que per a poder posar continguts relacionats primer s'ha de tenir una versió del contingut (quan es creï s'haurà de desar abans de posar-ne)

Relacionar un contingut amb un FAQ

Crear una pàgina amb un contingut que és una "Pregunta freqüent"

La passa següent serà crear la pàgina amb un contingut que és una pregunta freqüent. Per fer-ho s'ha de crear una pàgina amb el component PC_pagina, a la qual s'ha d'associar un contingut del tipus UIB_pagina, si el contingut que es tria té UIB_Tipus_FAQ associats, llavors quan realitzem una cerca, en aquestes FAQs es mostrarà aquesta pàgina.

Relacionar una pàgina amb un contingut que té FAQ

Crear una pàgina amb el component PC_FAQ

Es crearà un nou node o pàgina amb el component PC_FAQ. Les propietats d'aquest component són:

  • Idioma
  • llistaFAQs. Aquí es posarà la categoria del tipus UIB_Tipus_FAQ que es vol visualitzar
  • Títol. Títol que ha d'aparèixer a la llista de preguntes més freqüents

Resultat Final

Aquí es mostra el resultat final d’una cerca per FAQs, on Intranet és el nom del contingut  (categoria) que té FAQs associades i les pàgines a les quals està associat són ‘subnode’ i ‘Intranet alumnes’. És a dir, aquestes dues pàgines tenen el contingut (categoria) ‘Intranet’ del tipus UIB_pagina.

Resultat FAQ