Escoltar

Components de les pàgines

Cada pàgina està formada per una sèrie de components. Cada àrea de la pàgina tendrà els seus components.

Afegir un component

A una mateixa pàgina hi pot anar més d’un component. Per exemple, es podria tenir una pàgina on hi ha una pàgina senzilla amb informació i un formulari.

Per a afegir un component a la pàgina es situa el cursor sobre l’opció “Clica el botó dret del ratolí per a afegir un component” així com diu la mateixa opció. Sortirà un menú desplegat i es seleccionarà l’opció “Afegeix component”. Sortirà una pantalla a la qual es triarà el repositori UIB_NUCLI (per defecte hi està assignat). Després apareixeran la llista de components possibles segons l’àrea de la pantalla.

Llista de components que es poden afegir a la part de la dreta de la pàgina principal

De moment els components que es poden definir a les pàgines són (a l'apartat de funcionalitats podeu veure més detall de la seva funció):

Components a l’esquerra

A la part esquerra és el lloc on anirà el menú de navegació. A la pàgina principal de la unitat també hi podran anar els accessos directes (P_Accessos_Directes).

Components a la part central

Els components que poden anar a la part central són:

 • PC_Agenda_Calendari, PC_Agenda_Consulta i PC_Agenda_Llistat. Serveixen per a administrar una agenda.
 • PC_FAQ. Treu una llista de pàgines amb continguts que tenen un contingut del tipus UIB_FAQ relacionat. Per a veure com funciona es pot consultar el manual de Preguntes més freqüents.
 • PC_Form. Per a incloure un formulari processat.
 • PC_GoogleMap. Per a incloure un mapa de Google.
 • PC_Llistat_Noticies. Per que aparegui un llistat de notícies seleccionades per l'editor o escollides automàticament d'una carpeta. A l'apartat notícies hi ha més informació sobre com es gestiona.
 • PC_Noticia.Per a crear un arxiu de notícies.
 • PC_Menu_A_Baix. Perquè surti una llista amb el nodes fills de la pàgina com a Subapartats.
 • PC_Pagina. És el component que permet associar un contingut del tipus pàgina.
 • PC_Pestanyes. Per a crear un menú amb pestanyes.
 • PC_Pujar_Arxius. Aquest component ha quedat substituit per l'opció de pujar arxius de l'eina de continguts.
 • PC_Contacte. Per posar un formulari de contacte a una pàgina.
 • PC_Acordio. Permet posar informació en forma d'acordió.
 • PC_Galeria_JS. S'empra per mostrar una galeria fotogràfica.
 • PC_MiniMp3. Servei per reproduir un so a una pàgina.
 • PC_Facebook. Mostra el contingut del mur del facebook.
 • PC_Twitter. Pinta els darrers missatges del twitter d'un usuari especificat.
 • PC_ReaderRSS. Mostra el contingut obtingut a partir d'una RSS
 • PC_Multimedia. Per reproduir un vídeo o un so des d'un servidor extern.
 • PC_Contacte_Taula. Per montar una taula ordenable a partir d'un conjunt de fitxes de contacte

Components a la dreta

 • PC_MenuRight. A la dreta de la pàgina principal hi haurà la possibilitat de posar altres menús amb capses vermelles i/o blaves, tal i com s'explica a l'apartat de la pàgina principal.
 • PC_ImatgeEnllac. Per posar una imatge amb un enllaç, tipus banner a la dreta de la pàgina.
 • PC_agenda_calendari. Per posar un calendari amb la llista dels propers esdeveniments o la imatge d'un calendari de l'agenda.
 • PC_llistat_noticia. Per posar una llista d'algunes notícies de l'arxiu de notícies.

Esborrar un component

Per a esborrar un component s'ha de situar sobre el component i pitjar el botó dret del ratolí. Sortirà un menú desplegat i s'hi triarà l’opció “Esborra component”.