Escoltar

Elements multimèdia

Els elements mutimèdia poden donar problemes d'accessibilitat a tothom en general, no només a persones amb alguna discapacitat. El motiu d'aquests problemes ve del fet que no són elements HTML i, moltes vegades, necessiten la instal·lació d'un visor específic (plug-in, add-in o extensió) que sigui capaç d'interpretar l'element multimèdia. Així, només podran veure l'element aquells usuaris que tenguin instal·lat i actualitzat el visor adequat.

En general, no s'ha d'abusar dels elements multimèdia.

Àudio

  • S'ha de proporcionar una transcripció textual dels elements d'àudio.

Vídeo

  • S'ha de proporcionar una transcripció textual de la pista d'àudio del vídeo.
  • S'ha de proporcionar una descripció sonora de la informació important de la pista visual d'una presentació multimèdia.
  • Els equivalents alternatius d'una presentació multimèdia s'han de presentar de forma sincronitzada amb la pròpia presentació.

Animacions flash

Com a tot element no textual, les animacions flash (es refereix a parts dins la pàgina, no a una pàgina sencera) han de tenir una alternativa textual equivalent que expliqui la seva funció. Les animacions flash es poden emprar simplement per decorar o bé per afegir certa funcionalitat a la pàgina, com per exemple menús, formularis, galeries d'imatges, etc.

Alternativa textual

  • Flash decoratiu: no és necessari cap alternativa.
  • Flash funcional: donar una alternativa HTML al contingut i a la funcionalitat del Flash. Quan no es pugui donar una alternativa html al contingut, es pot donar una descripció textual del flash.