Escoltar

Incloure el mur del facebook a una pàgina

Existeix la possibilitat d'incloure un mur del Facebook a una pàgina web:

Mur del Facebook

Per fer-ho, s'ha d'afegir el component PC_Facebook a la pàgina a on es vol mostrar. Les propietats que es poden configurar són:

  • URL Pàgina del Facebook que es vol mostrar
  • Amplada en píxels de la capça que contendrà el Facebook
  • Alçada en píxels de la capça que contendrà el Facebook
  • Mostrar persones, indica si es vol mostrar, o no, les persones a les quals els agrada el Facebook indicat a la primera propietat.

Altres pàgines relacionades