Escoltar

Enllašos a la part dreta

A la part dreta de les pàgines a 3 columnes se poden incloure enllaços (continguts del tipus UIB_LinkURL).

Aquests enllaços se poden presentar de dues formes diferents:

 • En mode text: aquesta serà la forma habitual d'emprar-ho.
 • En mode imatge: s'emprarà en casos molts puntuals.

El resultat d'afegir enllaços a la columna de la dreta en mode Text és el següent.

Enllaç a la dreta en mode Text

Si es tria veure en mode Imatge, la imatge associada a l'enllaç serà la que determinarà el resultat final

Enllaç a la dreta en mode Imatge

 

Passes per incloure un enllaç a la part dreta

Per incloure un o varis enllaços a la columna de la dreta d'una pàgina s'ha d'afegir el component PC_ImatgeEnllac. Les propietats del component se poden canviar per tal d'obtenir el resultat desitjat.

En aquest sentit, les propietats més importants són:

 • Enllaços. Indica un conjunt d'enllaços (UIB_LinkUrl) que s'han de visualitzar. Poden tenir una imatge relacionada.
 • Mode visualització. Permet triar si es vol presentar l'enllaç com un text o com una imatge.

Finestra de configuració del component PC_ImatgeEnllac

 

Altres maneres d'afegir enllaços són:

 • Enllaços relacionats via Pàgina. Permet indicar els continguts a mostrar a partir d'un contingut UIB_Pagina. És útil per compartir una llista de continguts entre diferents components.
 • Carpeta. Indica la carpeta a on hi ha els enllaços que es volen mostrar. És més senzill per indicar el que es vol mostrar però no es poden ordenar, es mostren amb l'ordre en que estan a la carpeta seleccionada.

L'ordre per cercar els enllaços a mostrar és el següent: Enllaços, Enllaços relacionats via Pàgina i Carpeta. Si cap de les tres propietats està informada, no es visualitzarà cap enllaç.

La resta de propietats només se tenen en compte quan el valor de 'Mode visualització' és 'Imatge', ja que permeten indicar diferents característiques que afecten a aquest mode de visualització. Tot i que el valor per defecte del mode de Visualització és Imatge, es vol remarcar ques'ha d'emprar usualment en mode text.  

La resta de propietats d'aquest component són:

 • Títol visible. Indica si es visualitzarà el títol de l'enllaç damunt la imatge o no.
 • Amplada. Amplada de la imatge. Aquest camp és opcional.
 • Alçada. Alçada de la imatge. Aquest camp és opcional.
 • GIF animat. Indica si la imatge és o no un gif animat; en cas afirmatiu, no es realitzarà cap redimensionat de la imatge.
 • Play visible. És una propietat que s'empra per a que sobre la imatge surti una icona d'engegar vídeo.

 

Com destacar una part del títol als enllaços de la dreta?

Quan s'inclouen enllaços a la part dreta de la pàgina en mode Text, se pot destacar una part del títol del mateix. En aquesta imatge se pot veure que la paraula "AGENDA" apareix destacat, en negreta, mentre que la resta del text, apareix en blau.

Exemple de com se veu el text destacat a un enllaç de la part dretaCom podem indicar quina part del text destacam?

Per indicar quina part del text de l'enllaç es vol destacar, s'ha d'emprar el camp 'Text a destacar' que hi ha dins el propi enllaç (contingut del tipus UIB_LinkURL).

Exemple de UIB_LinkURL amb text destacat

El text dins el camp 'Text a destacar' ha de ser exactament igual que la part del títol de navegació que es vol destacar. En aquest exemple es destacaria 'GREUGES'. El resultat es pot veure a la imatge següent.

Exemple de d'enllaç on se destaca una paraula

En cas que el camp 'Text a destacar' no coincideixi amb cap part del Títol de navegació o bé que estigui buit, no se destacarà cap part del títol.

 

Com podem indicar on volem que es faci un bot de línea al títol d'un enllaç a la dreta?

A més de destacar una part del text, també es pot indicar mitjançant un caràcter especial, on es vol que el text del títol faci un bot de línea.

Amb pipe

 

Per indicar el bot de línea emprarem el caràcter '|' (al teclat, ALT GR+1). Aquest caràcter s'ha de posar allà on es vol que es faci el bot de línea i només en el camp Títol de l'enllaç. Si s'especifica un text a destacar, no s'ha d'incloure aquest caràcter a aquest camp.

Enllaç on s'indica un bot de línea enmig del text

 

A més, si el caràcter es col·loca al final del Títol, s'entendrà que no s'ha de fer bot de línea, a no ser, és clar, que el text ocupi més d'una. En aquest cas, es faria un bot automàtic.

 Enllaç on no s'ha de fer bot de línea

Enllaç on s'especifica que no s'ha de botar una línea

En cas que no s'empri aquest caràcter especial, botarà a la primera paraula.

Sense pipe

Enllaç on no s'indica un bot de línea explícit