Escoltar

Eliminació d'un node

Per a esborrar un node, s’ha de seleccionar el node en qüestió a l’estructura d'arbre de l’esquerra i pitjar el botó "Esborra el node". Sortirà una finestra de diàleg demanant si s’està segur del que es vol fer i quan l’usuari ho accepti el node s’esborrarà. No es pot tornar enrere una vegada s’hagi confirmat. No es pot esborrar un node publicat, primer s’han de despublicar totes les còpies.

ALERTA: us heu d’assegurar que el node que es vol esborrar és el que està seleccionat a l’estructura de l’arbre i no el contingut que apareix a la zona principal, ja que el node seleccionat en aquest arbre i el que es visualitza potser no sigui el mateix.