Escoltar

Interfície d'usuari

Pantalla de l'interficie d'usuari

 

Està dividida en un sèrie d’àrees:

  1. Zona marcada en blau. La llista d’eines que s’ofereixen als usuaris. Cada una d’aquestes es troba en una pestanya diferent, de manera que per a canviar d’eina només cal pitjar sobre la que interessi. Cada una d’elles té un color diferent que és el mateix que el de l’àrea de treball per a cada una d’elles
  2. Zona marcada en cel. Les eines de configuració i d’acció. S'hi pot canviar l’idioma de la consola del gestor, la configuració personalitzada de l’usuari, obtenir ajuda, sortir del sistema i crear una nova finestra amb l’aplicació
  3. Zona marcada en vermell. L’àrea a on hi ha les utilitats disponibles per a cada eina representada en les pestanyes: "Eina de contingut" (Content Tool) i "Eina d'estructura" (Structure Tool), que són les que s'usen per a definir el web
  4. Zona marcada en taronja. Informació sobre l’InfoGlue i  l’usuari amb el qual s'està treballant al sistema