Escoltar

Citacions

Una citació és un fragment d'una expressió (oral o escrita) que està referenciat des d'una altra expressió. El marcat de les citacions permet establir una relació entre el contingut actual i l'esmentat, donant a l'usuari una informació útil que li permet accedir a nous recursos.

El que diu la normativa respecte a les citacions és el següent:

  • Marcar les citacions correctament.
  • No es poden emprar citacions per donar format al text. Per donar format al text, s'han d'emprar estils.

Per marcar una citació s'ha de seleccionar el text que correspon i donar-li l'estil "Citacions", que se pot veure a la imatge que segueix a continució.

Estils disponibles: citacions