Escoltar

Creació d'un nou node/pàgina

Per a poder afegir noves pàgines al lloc es fa creant un nou node a l’estructura. Un node pot contenir altres nodes de manera que es pot crear l’estructura jeràrquica que es necessiti per a cada lloc. Per a crear un nou node primer s’ha de seleccionar el node (clicant el node a l’àrea de navegació) on es vol posar.

Creació d’una pàgina o node nou

 

Quan es crea un nou node a l'àrea principal de la interfície surten una sèrie de camps que s’han d’emplenar:

  • Nom del node del site. És el nom del node i és el mateix que sortirà a l’arbre d’estructura. Els caràcters permesos són: A-Z, a-z, (exceptuant ç i ñ) sense accents ni dièresis; i dígits 0-9. Aquest nom és el que apareixerà a les URLs amigables.
  • Data de publicació. Aquí s’indicarà quan es vol publicar aquest contingut. El seu valor per defecte és la data actual de la creació del node.
  • Data d’expiració. Aquest camp és per a posar-hi la data en què es vol que es despubliqui  automàticament aquest node. Per defecte és d’aquí a 50 anys.
  • Quin tipus de plantilla s’ha d’emprar. Apareix una llista de les possibles amb un esquema de la forma en què es posarà el contingut dins aquest node. A l'apartat de plantilles de presentació de la UIB es pot veure la relació de les plantilles creades.

Després d’omplir els camps anteriors l’usuari podrà desar (Save) o cancel·lar (Cancel) l’acció.

Una vegada s’han guardat els valors anteriors, el node ja apareix a l’estructura i a l’àrea principal apareix la informació d’aquest node (Cover content). Per introduir els elements que componen el node es pot fer clicant sobre el node creat a l’estructura de l’arbre o bé selecionant l’opció “Visualitza el component” (View page components). Tant d’una forma com l’altra, surt una finestra de diàleg que dependrà del tipus de plantilla escollida.