Escoltar

Informació emergent sobre un mapa d'una imatge

Aquesta funcionalitat permet posar sobre un mapa clicable informació emergent sobre les zones marcades. La informació mostrada canviarà depenent del tipus d'enllaç:

 • En el cas de que el destí sigui una pàgina amb un contingut bàsic (PC_Pagina), quan es cliqui sobre la zona resaltada, mostrarà la informació a una finestra emergent
 • En els altres casos actuarà igualment de que si no hi hagués aquest component.

Apart de permetre mostrar la informació en una finestra emergent també marca les zones quan es passa el ratolí per sobre.

Exemple

A continuació es pot veure un exemple d'aquest component. És un mapa que té zones clicables que es poden veure quan es mou el ratolí sobre la imatge. A cada una d'aquestes hi ha associada la informació corresponent:

 Planol amb proves de mapes clicables

Pases per incorporar-lo

 1. S'ha de crear un contingut UIB_Pagina amb el mapa amb zones clicables i associar cada zona del mapa a una pàgina o node del mateix lloc web.
 2. Després s'afegirà el component PC_PopupsMap a la pàgina anterior. Al final de la pàgina sortirà un text només visible a l'editor per indicar que a la pàgina hi ha aquest component. També hi haurà el botó per canviar les propietats Imatge botó per canviar les propietats d'un component.

Propietats del component PC_PopupsMap

Les propietats que es poden configurar són:

Propietats del PC_PopupsMap

 • Mode: dues opcions:
  • la informació emergent serà visible quan es faci un click sobre la zona 
  • la informació emergent serà visible quan el ratoli es posi sobre la zona.
 • Amplada en píxels de la finestra emergent.
 • Alçada en píxels de la finestra emergent.